Jak napisać upoważnienie do odbioru dziecka ze żłobka?

Jak napisać upoważnienie do odbioru dziecka ze żłobka?

18 listopada, 2022 1 przez Redakcja

Upoważnienie do odbioru dziecka ze żłobka to bardzo ważny dokument, który należy złożyć, by zapewnić naszym pociechom bezpieczeństwo w instytucji, w której spędzają znaczną część dnia. Nic dziwnego, że zdecydowana większość żłóbków czy przedszkoli wymaga tego typu działań. Sprawdź, jak napisać takie upoważnienie, by zawierało ono wszystkie niezbędne informacje i zabezpieczało przed odebraniem pociechy przez niepowołane osoby.

Kto może odbierać dziecko ze żłobka?

O tym, kto posiada upoważnienie do odbioru dziecka ze żłobka, decyduje wyłącznie rodzic lub opiekun prawny malucha. Jednak to jeszcze nie wszystko. Jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego, każdy rodzic lub opiekun prawny zobowiązany jest do złożenia w placówce specjalnego dokumentu, jakim jest upoważnienie do odbioru dziecka z żłobka wzór dostępny jest zarówno w sieci, jak i w każdym żłobku czy przedszkolu. Skąd takie wymogi? Wynikają one w znacznie mierze z zagrożeń, jakie współcześnie czyhają na najmłodszych uczestników edukacji. Z reguły to właśnie rodzicie powinni zapewnić swoim pociechom odbiór z placówki i bezpieczny powrót do domu. Często jednak zdarza się, że nie są oni w stanie osobiście zgłosić się po swoją pociechę.

Sytuację taką ratuje właśnie upoważnienie do odbioru dziecka z przedszkola czy żłobka. Może ono dotyczyć nie tylko osób z rodziny, ale również i tych, które nie stanowią jej części. Ważne jest, by były to osoby w pełni zaufane, które są w stanie zagwarantować maluchom bezpieczny powrót i opiekę na czas, gdy rodzić przebywa w pracy lub w innym miejscu, przez co osobiste odebranie pociechy staje się niemożliwe. Nauczyciele i wychowawcy powinni respektować wyłącznie podpisane przez rodzica upoważnienie do odbioru dziecka z przedszkola czy żłobka i nie wydawać dziecka nawet tym osobom, które są mu znane i na obecność których maluch reaguje entuzjastycznie.

dzieci

Co powinno zawierać upoważnienie do odbioru dziecka?

Jeśli mamy za zadanie napisać samodzielnie upoważnienie do odbioru dziecka ze szkoły wzór warto zaczerpnąć ze sprawdzonych stron internetowych. Dlaczego jest to ważne? Bo pomimo przekonania, że pismo to jest wyjątkowo proste, należy odpowiednio je zredagować, by uniknąć nieścisłości i problemów, które mogą pojawić się, gdy takie nieścisłości wystąpią. Każde oświadczenie o odbiorze dziecka z żłobka powinno zawierać kilka niezbędnych elementów. To przede wszystkim dane dziecka, jak imię i nazwisko. Zdecydowanie więcej uwagi należy poświęcić tożsamości osoby, która dostaje uprawnienie, by odbierać naszą pociechę z miejsca edukacji.

W mniejszych miejscowościach z reguły osoby te znane są nauczycielom i wychowawcom. Zupełnie inaczej sytuacja wygląda jednak w dużych miastach, gdzie poziom anonimowości jest znacznie wyższy. W każdym jednak przypadku wzór upoważnienia do odbioru dziecka powinien zawierać dokładne informacje o upoważnianej osobie. To nie tylko imię i nazwisko, ale również numer dowodu tożsamości, który pozwoli na identyfikację danej osoby, jeśli pojawią się jakiekolwiek wątpliwości, co do jej tożsamości. Ważne jest również, aby oświadczenie o odbieraniu dziecka z żłobka zawierało również dokładne wyszczególnienie okresu, w jakim będzie ono obowiązywać, a także dokładną datę jego spisania. Całość powinna być zakończona czytelnym dla wszystkim podpisem rodzica ewentualnie opiekuna prawnego, który sprawuje opiekę nad dzieckiem.

przedszkole

Wzór upoważnienia do odbioru dziecka ze żłobka

O tym, że nie wszystkie placówki dysponują gotowymi arkuszami niezbędnych upoważnień świadczy fakt, że w popularnych przeglądarkach bardzo często wyszukiwanym hasłem jest „upoważnienie do odbioru dziecka z żłobka doc”. Warto jednak korzystać ze sprawdzonych schematów i wzorów, by mieć pewność, że nasza pociecha zostaje zabezpieczona w odpowiedni sposób.

Każdy wzór upoważnienia odbioru dziecka z żłobka zawiera jednak kilka elementów, bez których traci on swoją wartość. Pisząc tego rodzaju dokument, warto zacząć od umieszczenia swoich danych w lewym górnym rogu. Należy wpisać tutaj imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego dziecka. Teraz można przejść już do głównej treści. Aby to zrobić, w środkowej części należy umieścić nazwę dokumentu, czyli „Upoważnienie do obioru dziecka”. Warto podać również rodzaj placówki, do której maluch uczęszcza. W dalszej części następuje już wymienienie konkretnych osób, które będą mogły odbierać pociechę. Imiona i nazwiska należy poprzedzić słowami: Do odbioru z przedszkola dziecka (imię i nazwisko) upoważniam następujące osoby. Teraz można podać konkretne dane personalne, pamiętając również o numerach dowodów osobistych.

Oświadczenie o odbiorze dziecka ze szkoły, przedszkola czy żłobka należy zakończyć słowami o wzięciu na siebie pełnej odpowiedzialności za dziecko od momentu jego odbioru z placówki przez wskazaną osobę. Dokument kończy się nazwą miejscowości i dokładną datą złożenia oświadczenia, umieszczoną z lewej strony oraz czytelnym podpisem rodzica z prawej strony oświadczenia.

upoważnienie do odbioru dziecka

Jak zgłosić osoby upoważnione do cyklicznego odbioru dziecka ze żłobka?

Wzór upoważnienia do odbioru dziecka z żłobka należy pobrać w sekretariacie placówki lub też skorzystać z naszej propozycji. Wypełnione i podpisane upoważnienie do odbioru z żłobka należy złożyć w palcówce, do której będzie uczęszczało dziecko. Wychowawca czy nauczyciel powinien mieć stały dostęp do dokumentu. Jeśli w placówce pojawi się osoba, która nie jest ani rodzicem, ani prawnym opiekunem malucha, będzie on mógł szybko zweryfikować, czy posiada ona przeczyste prawo do odebrania dziecka i opieki nad nim do czasu przekazania go rodzicowi. Takie oświadczenie o odbieraniu dziecka ze szkoły, przedszkola i żłobka pozwala uniknąć wielu niebezpiecznych sytuacji, zabezpieczając dzieci przed nieszczęściem, a nauczycieli chroniąc przed wydaniem malucha w niepowołane ręce.

żłobek

Jak napisać jednorazowe upoważnienie do odbioru dziecka?

Jednorazowe upoważnienie do odbioru dziecka z żłobka spisywane jest w wyjątkowych sytuacjach. Pojawiają się one wówczas, gdy żadna osoba, wyszczególniona w złożonym wcześniej dokumencie, nie jest w stanie odebrać malucha z placówki. Takie upoważnienie odbioru dziecka z żłobka powinno zawierać takie same informacje, jak w przypadku dokumentu, który składa się na początku roku szkolnego. Nie należy zapominać o numerze dokumentu tożsamości lub PESELU upoważnianej osoby. Warto wspomnieć również, że upoważnienie to jest jednorazowe. Całość kończy czytelny podpis. Składając tego typu dokument, warto jeszcze osobiście lub telefonicznie porozmawiać z wychowawcą, by uprzedzić go o zaistniałej sytuacji.

PLIK DOC – Wzór upoważnienia do odbioru dziecka z złóbka [DOC]

PLIK PDF – Wzór upoważnienia do odbioru dziecka z złóbka [PDF]